Forums

Site Feedback

Welcome to Live View – Take the tour to learn more
Start Tour
There is currently 1 person viewing this thread.
green willow
07 Apr 08 07:37
Joined:
Date Joined: 21 Aug 03
| Topic/replies: 1,007 | Blogger: green willow's blog
Can someone put it here please ? Thanks.
Pause Switch to Standard View Man with head in hands
Show More
Loading...
Report Discipline87 November 18, 2009 6:11 PM GMT
■ ■ ■ ■ ■
Report Mr Ed November 20, 2009 3:49 PM GMT
NNNMMMMMMMNNNNNDDDDDDDDDNNDDDNDNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNNNNDDDDDDDDDNMNZZ$$8$N?$$OMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNNNNDDNNNNNNNMD877OD88DONNNMN8DDNNMNMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNNNNMMMNNDDOZODDZO8Z88ODNMMND8NO8NDNMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNMN8DDD8OOO8OOOO8DDNMMMM88NNMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMNN88DDDD88ODO7Z88DDDNNMMMMNZOONMNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMNNDDDDDNNNDOO8IIOO8DNNNNNNNMMDZ8NNMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMNN8DDDNNND8ZZ7?IOOOODDDDNNNNNMN8NDNMNNNMNNNNNN
MMMMMMMMMMMMNMND8ODND8OZ$77+++I$88DDDDDDNNNMMDN8NDNNNNNNNDDD
MMMMMMMMMMMNNND8ZDMNO7?~::::::~:~:+78DDNNNNMNNDOMNNNNDNNNNDD
MMMMMMMMMMMNNDOO8DND7+::::::::::~==+IZ8NNMNMMNN8NOMNNDDNDDDD
MMMMMMMMMMMMM8ZZDMMN?~,,,::::::~~==??7ONNMMMNNNDMNNNNDDNNDDD
NNMMMMMMMMMMNZ$ZDMND?:::::~~~~~~==++I7$NMMMNNN8DDDDDDDDNNDDD
NNNMMMMMMMMND7$ZNMM7+~:::~~~~~~~===++?INMMMNN88O7ODDDDDNNDDD
NNDDNNNNNNN8D$OODNNI=:,::~~~~~==~~=+Z$7NMNMNDD8OZ$88DDDNDD88
DDDDDNDDDDD8O$88NNN$Z7$I?=~~~~=?Z8ZI7$ZMNMNNNDDO8$O88DDDDD88
NNDDDNDDDDD8Z$88NNM$OO8DDZI+==IZ8DDNMNNDNNNNNDDO8$Z88DD8DD88
DDNNNDDDD88O7Z88NMM?$DO7III~~=77~=+7$Z$7NNMNDDD88$$8DDD8DD8O
88DDDDDD888O?ZO8DMMI~~~==~:,,:+=~~~=~~=ZMMMN88DDD8+78DD88D8O
DDDDDDDDD8O,.ZO8NNMZ=~::::,,,:++~~::~+7OMMMDO8DDND+IZ8D88D8Z
DDDDDDDDDOZ.,Z8ODNMN?+=~:::,::++=~~~+I$DNMN88DDDMD7=$8OOZZZ$
DNDNDNDDOO?:?$OO8DMM$I=~~~:,:~??~~++I$$NMNNND8DDMDZ=?$$$$$$$
88NDDDOZZ?+ZDZO8O8NND$I=~,,,:??~=~+I$ZDMNNMDD8DNMNO7ZZ$ZZZZO
Z8DD88O$7$8ND,+8ZO8NMDZ+=:,=++$$$7??$ONNNMMDDDDNMMO8I7$ZZZZZ
OODD877778DDZ:Z$OO8DNNNI=+++=+=I7??7ONMNMMN8DNNMMMDZ8I$ZZZZZ
Z88?~=IZ8DNNMMMN8888NNN87=~7$ZZ$???$NMMMMNDDNNNNMMDNZ+IZZZOO
Z$~~~=O$8D8DNMMMNNDDDDNMM?=,:::~=?$8MMMMMDDDNDNNNMN8NO7Z$$ZZ
Z=,:III7??I8NMMMMMMMNNMDDMN++???7ONNMMMMNNDDDNDDDNMNNND8OZZZ
I~:+==?+=7ZMMMMMMMMMMNN8NDDMMMD88DNMMMMDDD88DN88D8MMMDDDN8OO
7:~,:~+=IDMMMNNNMMMMMMMND8DNMMMND8NNDMMDDDDDDDDDNNNNNMMMNDD8
+~,::~=7ZNMDDOZONMMMMMMMMNNNNNNND8+$MMDNDD88DDDDDNNNMMMMMMND
=:.,:~7NMDDZD7778NMMMMMMMMMNNNDO?+=~NNNN8NDDDNDDNNMMMMMMMMNN
~:,,:~DNDZZOZ$I7ZDMMMMMMMMM8NNI+++==$NM8DNNNMNNMDDNNMMNMNNMD
,:,,:~MDZI8$7ZI?ODMMMMMNNNNDO7??+??++IONNDN8NNNNNNNMMNN8NNMD
,~,,:?DZ?I8I7Z77NMMMMMM$$$ZII?+++++?++?$DMMDZ8ZO8NNNNNNDN8DN
:~,,,78ZI$O$$OOONNMNMND?I7$$$7???????+??IIIONN88?7DNNN88MN8D
::,,:OO$7IZ8ZDDDDNMNMZ++???I777I???IIII77II?+++=IOO888N8?MNN
::::~78$I7788DODNDOM?+++++??II$7IIIII77IIII?+??+?$$8ND8DD?ZN
:~:,:+8ZO?D88OD8OZD++~===++???77777IIIII??????IIII7OD8+NN+=8
:::,,,O8ONO8D8OO87=+==~=+++???IIZ7II????++++???I77$ZZNINM7=7
,,,..,IOD88D?Z:~~===+==+==+???IIZI??+======+++???I$$78?ZMI77
,,,...:Z888Z7:,,~~+==++++++++??I$?+++=~~~==+++????7$7N+OD$IZ
,,,,..,+8NN?:.,,~~~~=++?++=++???$++++=====++??I???I7$Z~7=7$8
~:,,..,+7DM~,...::~=+?+++++++??II+====~~~==+??III??I7+~==ODN
~::,,.,=+Z8:...,::~=+?+++++???I7?+===~~::~~=+?III???II~~:ONN
=:::,.,:~+?=:,,:~~~~~==+++??II$8?+====~::::~=???II??IZ~==??O
Z~::.,,,:~~~~~~:~~~===++???II7ODI?+==~~~:::~=++???+I?$~~=+?I
D$~:,,.,,::==~~:~~===++???IIZ$ND7?+===~~~~~~==++??III7~~=+?I
DD::,,.,,::~==~~~===+++??IIZZD7~II?++=========++??I7$+~~=+?I
887::,,,,,,~~++++++????I7ZONO~~~+7I??+++++++++++??77$~~~=+I7
888I~:,,,:::~=+?I7?II77$ZND+~~~~==7I77??+++++??II77?~:~~=?I7
888D=:,,,~:~~~=+ZDOOOODD8=~=+=~=~=+I7777III??I?II$=~~~:~=I7$
8888=~,::~~~===+7Z?++++======~======+I$ZZ$$$7$$Z+~~~::~=+7ZO
OO88O=,::====++=?I?+===+===~==:~~~=====?7ZODN8+=~=::~:~=+$O8
Report marky sparky November 20, 2009 7:57 PM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Kamikaze City November 22, 2009 8:01 PM GMT
:^0
Report Kamikaze City November 22, 2009 8:03 PM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report dk1986 November 23, 2009 10:09 AM GMT
.
Report clouded leopard November 23, 2009 7:39 PM GMT
[pre]


_,-%/%|
_,-' \//%\
_,__--' \%/|%
/ / ) __,-- /%\
\__/___,-'%(% ; %)%
%\%, %\
'--%'
Report 88 November 27, 2009 12:05 AM GMT
(.) (.)
Report monsieur p December 12, 2009 11:39 AM GMT
.............../'¯/)
............../.../
............/..../
....../´¯/...../'¯¯'\
.../'/.../..../...../¨¯\
.(.(...´...´.... ./.....)
..\...................../
...\....\............../
.....\...............(
......\..............\
Report Sheikh Handsman Al Mac's Tomb December 20, 2009 10:49 AM GMT
-____________888888888888888888888888a ,
-__________a88888"888888888888888888888888,
- ________,8888"____"P888888888888888888888b,
-_ _______d88__________`""P8888888888888888888,
-_ ______,8888b________________""888888888888888
-__ _____d8P' ' '__,aa,________________'""8888888888b
-______888b8bd8888888ba,I____________"88888888888,
-______88888888888888888ba8"_________,8888888888b
-______,8888888888888888888b,_________,888888888888
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888,
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_'"""__(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8"_,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"__ `b8d'____(88888
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ____________88888
-______`88888888I"__8888P'___, 8"_ ___________88888
-_______8888888I'___888"___,8"_ _ (.__.)________88888
-_______Y8888I"_____"88,__,8" ______________,88888P
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________", 8"___]M"""""""M____,888888
-______,8I"___________ _,8(_____"aaaa"___,8888888
-_____,8I'____________ ,888a___________,8888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888
-__8I'____________,8""8888888 88a____"888888888'
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888'
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888'
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma,.
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____ ,I'_______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I_____(8_________,aaa,__________8__88,___ _________"8,
-______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________,8,
-___ __888I____"8,__________"""____________8___________ _______(88W
-_____8888,____I8,___________________ ___,8I__________________(88M
-____,8888I_____Pb,_ ___________________,8'8,___________________`8"
-_ ___d88888,_____Pb,__________________,8'_`8,_______ __________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,______________,8"
-____8888888,______ `Iba.____________,aP"______`8a___________a8"
-___ _8888888I,_________"I8bmmmmmdP"____________"8a____ __,8"
-____(8888888I,___________""""""________.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8"
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8,____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8__ _:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__(8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'_______________@@____________'8,`'8,
-___ ____________(PI_______________@@@____________`8,`8 ,
-______________(RI'__.______________@@'_______. _____"b__`8,
-_____________.BI'_______,I_________ ____________8I_____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"____________(8___8)___8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8,__(8___:8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8,8____8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8,8___;8
-__ _____8'__________Va,_________,a8'_________________ ____`8I__,8'
-_______8____________V8_________8'___ ____________________8'_,8'
-_______8_____________ V8______8'_______________________8__,8'
-_______8 ______________V8____8"_______________________d'__8 '
-_______8_______________V88888_________________ _______8_8'
-_______8________________"V88'_______ __________________"8"
-_______8,________________V 8___________________________8
-_______8I_________ ________,8'__________________________d)
-_______` 8,_______________d8__________________________,8
- ________(b_______________8'_______________________ __,8'
-_________8,_____________dP________________ _________,
Report teo813 December 20, 2009 12:43 PM GMT
:^
Report snoopy187 December 22, 2009 6:46 PM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Discipline87 December 23, 2009 7:55 PM GMT
-____________888888888888888888888888a ,
-__________a88888"888888888888888888888888,
- ________,8888"____"P888888888888888888888b,
-_ _______d88__________`""P8888888888888888888,
-_ ______,8888b________________""888888888888888
-__ _____d8P' ' '__,aa,________________'""8888888888b
-______888b8bd8888888ba,I____________"88888888888,
-______88888888888888888ba8"_________,8888888888b
-______,8888888888888888888b,_________,888888888888
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888,
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_'"""__(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8"_,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"__ `b8d'____(88888
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ____________88888
-______`88888888I"__8888P'___, 8"_ ___________88888
-_______8888888I'___888"___,8"_ _ (.__.)________88888
-_______Y8888I"_____"88,__,8" ______________,88888P
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________", 8"___]M"""""""M____,888888
-______,8I"___________ _,8(_____"aaaa"___,8888888
-_____,8I'____________ ,888a___________,8888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888
-__8I'____________,8""8888888 88a____"888888888'
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888'
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888'
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma,.
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____ ,I'_______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I_____(8_________,***,__________8__88,___ _________"8,
-______,8I____8I__________*****_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ ____***@**__________8____"8______________,8,
-___ __888I____"8,__________"""____________8___________ _______(88W
-_____8888,____I8,___________________ ___,8I__________________(88M
-____,8888I_____Pb,_ ___________________,8'8,___________________`8"
-_ ___d88888,_____Pb,__________________,8'_`8,_______ __________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,______________,8"
-____8888888,______ `Iba.____________,aP"______`8a___________a8"
-___ _8888888I,_________"I8bmmmmmdP"____________"8a____ __,8"
-____(8888888I,___________""""""________.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8"
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8,____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8__ _:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__(8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'_______________@@____________'8,`'8,
-___ ____________(PI_______________@@@____________`8,`8 ,
-______________(RI'__.______________@@'_______. _____"b__`8,
-_____________.BI'_______,I_________ ____________8I_____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"____________(8___8)___8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8,__(8___:8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8,8____8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8,8___;8
-__ _____8'__________Va,_________,a8'_________________ ____`8I__,8'
-_______8____________V8_________8'___ ____________________8'_,8'
-_______8_____________ V8______8'_______________________8__,8'
-_______8 ______________V8____8"_______________________d'__8 '
-_______8_______________V88888_________________ _______8_8'
-_______8________________"V88'_______ __________________"8"
-_______8,________________V 8___________________________8
-_______8I_________ ________,8'__________________________d)
-_______` 8,_______________d8__________________________,8
- ________(b_______________8'_______________________ __,8'
-_________8,_____________dP________________ _________,
Report Franky Four Fingers December 24, 2009 11:25 AM GMT
░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░
░░░░░▄█████████████▄░░░░░
░░▄██████████████████▄░░░
░░████████████████████▄░░
░██████████████████████░░
░██████████████████████░░
░██████████████████████░░
░░█████████▀▀▀█████████░░
░░▀█████▀░░░░░░░▀█████░░░
░░░▀▀███░░█░░░█░░███▀░░░░
░░░░░░░█░░░░▀░░░░█░░COME ░
░░░░░░▄██▄░░▀▀░▄█▀▄░░ ON ░
░░░░▄▀░▀▄▀▀███▀▀▄▀░▀▄░DEN
░░░░█░░░░▀▄▀░▀▄▀░▄░░█░░░░
░░░░█░█░░░█░░░█░░█░░█░░░░
░░░░█░█░░░░▀▄▀▀▀▀█░░█░░░░
░░░░█░█░░░░░▄░░▄██▄▄▀░░░░
░░░░█░█░░░░░▄░░████░░░░░░
░░░░███▄░░░▄▄▄░░░▄▀░░░░░░
░░░░░▀▀█▀▀▀░▄░▀▀▀█░░░░░░░
░░░░░░░█░░░░█░░░░█░░░░░░░
░░░░░░░█░░░░█░░░░█░░░░░░░
░░░░░░░█▄▄▄▄█▄▄▄▄█░░░░░░░
░░░░░░░██████▄▄▄▄▀░░░░░░░
░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░
Report Arthur Digby Sellers December 24, 2009 10:52 PM GMT
[pre]

.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
. * .
. /.\ .
. /..'\ HAPPY .
. /'.'\ .
. /.''.'\ CHRISTMAS .
. /.'.'.\ .
. /'.''.'.\ .
. ^^^[_]^^^ .
. .
. FROM .
. DIGBY .
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
Report Arthur Digby Sellers December 24, 2009 10:53 PM GMT
[pre]

.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
. * .
. /.\ .
. /..'\ HAPPY .
. /'.'\ .
. /.''.'\ CHRISTMAS .
. /.'.'.\ .
. /'.''.'.\ .
. ^^^[_]^^^ .
. .
. FROM .
. DIGBY .
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
Report Arthur Digby Sellers December 24, 2009 10:56 PM GMT
[pre]

.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
. * .
. /.\ .
. /..'\ HAPPY .
. /'.'\ .
. /.''.'\ CHRISTMAS .
. /.'.'.\ .
. /'.''.'.\ CHIT CHAT .
. ^^^[_]^^^ .
. .
. FROM .
. DIGBY x .
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
Report jair1970 December 27, 2009 8:41 PM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report DDuck January 3, 2010 9:59 AM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report GrimReaper January 4, 2010 6:50 PM GMT
II7I77777$$$$ZO$$$Z7II?+++++++++++????????????++=~~~+?+=~~~..
7II77777$$$ZZOZO$77III??+++++++++++???????????++=~:~=???+=~~.
77777$$$ZZZOD8Z$$$$77II??++++++++++++?????????+++=~,=+????+=~.
777$$$ZZZZ8OZZ$$77IIII??++++==++++++?????+?+++++++=~,??????+=~..
7$$$ZZI.=Z$$777IIIII???+++=====+++++++??++++++++++++~:II????++:.
$$$$=. ?$$77IIII???++++++++==++++++++++++++++++?+++=:+II????+:..
$$... .$77IIII????+++++++++++++++++++++++++?+?????++~=IIII??+~.
~. .,777II??????++++++++++++++++++++++++?????????+:=7III???= .
I77II???????+++++++++++++======+++++?????IIII+:IIIII???+...
77III?????+++++++++++++======+++++++???II7II?+:7IIII???+..
77III????+++++++++++++========+++++++??I7777II==7IIIII??+:
..7III???++++++++++++++========+++++++???7777$$I:77III????+:..
..IIII?????++++++++++++==========++++?+??I77777?~77IIII?I???=.
.. .III???++++++==+++++++=========+++++???I777II+:777II?????+??.
III???++++++====+++=++=======++++?????II77I?~:$777II???+++.
.III???++++++========++++=====++++???????II?=,$777II???++==.
..III???++++=+++=====+++++++++++++++?????++~,I7$7II???+++~..
. 7II???++++++++++==+++++?+++++++++++?+++=~,~7777II??++==..
. .III???+++=++++++++++++?II?++++++++++=~,.IIII$7??+++=~.
.. II?I????++++++++++++++??I77???+++=~~,,??IIIIII?+==~:..
.. ~III?????++++++++++??????IIII77$77II?=+?II??+~~:,.
,... .7II??????+++++++???????????IIIIIII??=+??I??=. .
$I,. ..7III?????+++++???????????I?II??I??+~+?????+. .
7$7+~ .77II?????++?++????II?III???I??????=~++?I??=,..
777$7++... :7II???+???????????IIIIIIIII??????==++????=. .
77777$I?=.. .$7II??+++???????I?IIIIIIIIII????+~++=???+:. .
$777II77II=.. .,77II??++??????IIIIIIIIIIII????+==?+=??+~.
$77777I777II?=. ..77II???++?????IIIIIIIII???????++??+~++=:.
Z$$77777II7777II ...77II?????+????IIIIIIIIIIII????????==+=,.
7$$$77777III7$$$$,..$7II???????????IIIIIIIIIII???????+~=+~.
.,$$$7777III7Z$O$.$7II??????????IIIIIIIIIIIIIIIIII?+~+=,.
....7777IIII7$ZO8877II??????????IIIIIIIIIIIIIIIII??=~+~..
..,7777777$ZDO77II?????????IIIIIIIIIIIIIIIIII?+~==,
.77$I$77$D$IIIII????????IIIIIIIIIIIIIIIII??=~=~.
.I777I$7$87IIII????????IIIIIIIIIIIIIIIIII?+~==:.
I7$7I77$$IIIII??II??IIIIIIII77IIIIIIIIII?+==~..
...??I????$87IIIIII??????IIIIIIIIII7IIIIIII?+===,..
..???????787IIIIIIIIII?IIIIIIIIIIII77IIIIII?=~=~
..?+????$87IIIIIIIIIIIIIIIIIIII7I777IIIIII?+~==~
...?+I??I$Z7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7777IIIIII?==++:
.~?????7D$7IIIIIIIIIIIIIIIIIII77777777IIIIII+=??=.
?+?+??7D$7IIIIIIIIIIIIIIIII7I777777777I7IIII+=I?~.
.+?I++?$Z7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7I7777II7IIIII?+$I+,
+I7+??7D7IIIIIIIIIIIIIIIII77777777777777IIIII?~7I+..
.+$++I7O7IIIIIIIIIIIIIII7I7777777777777IIIIII???I?~ .
.:+=++=+7IIIIIIIIIIIIII777777777777777777IIIII?=??=.
,~==++=IIIIIIIIIIIIII7III77777777777777777IIII+~==..
===+++???IIIIIIIIIIIIII77777777777777777II7II?=~=,.
=+++++??IIIIIIIIIIIIIII777777777777777777III?+=+:,
++++++???IIIIIIIIIIIIII777777777777777I7III??=+~~:..
++???????IIIIIIIIIII7777777777777777I7IIIII?+++=,...
Report GrimReaper January 4, 2010 6:53 PM GMT
ZZZZ$Z$$$ZZ$$$$$77$777777777777777777777I77II7I?III?IIII???????+++????????++++++=++++++++++++++++++=++======+======+++++
ZZZZZZZZ$$ZZ$77777777777III777777I7777IIIIIIIII??IIIIII???????++++???????++++++++++++?????++++++++++========+===~+=+++++
ZZZZZZ$$$$$$77777$$77I77777777III77IIIIII7IIIII????II????I7$ZZZ$$7I???????++?+++++++++++++++++++++++==+=============++++
$ZZ77$7$$$$$777777777777I7777IIII77I777III?III??????IDNNMNNNNNDDDNNNDDO7????+++++=++=++++++++=++++====+========~~===++++
ZZ$$$7777$$$$$777777777777IIIIIIII7IIIIIIIIII?I??+IZNND8NNNMMMMNNNDDDNND8?+??+?++++++++++++++==+=+===++=======~~~====+++
$$$$$$$$Z$$$$7777777777I7I?II??IIIIII?III???????$DMNN8O8NNNNNNNNMMMMND8DNMD$+++?++==++++++++=======~===========~~======+
$$$$Z$$$$$$$7777I777IIIIII?IIIIIIIII?????+????ZNND8DDZZDDDDDDDNNNNNNMMMMNNNNNZ?++=====+++++++=====~~==~===~==~=~=~======
$$$7$$$7$777III777IIIIIIIIIII??III??III???++?$MNNDDD8$O88DDDNMNNNNNNMMMMMMDNMMN7+=====+++++==========~~~~~~~~~~=~======+
77777777777777IIIII7IIIII????????II?????++++$DN8Z7?+++=++???I$ODNNNMMMMMNNNNNMMM+=+===~==========~==~~~~~~~~~~~~=~======
$$77777777777I77IIIIIIII????II?III?????++++I8N$I?+======++???I$O8DDNNNMMNNNMNMNMZ+=+==~===~~====~==~~~~~~~~~~~~~~~======
$$77777777III77IIIIIIII??????I?I????+++++?I8NOI?=~~~~~~~~~==+?I7$ZDNNNNMMMMNNNMNMO+===~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~=======
$$$$$$77II77IIIIIIIIIII?????????????+++++7NM87+=~:~~:~~~~~~==++I7$8DNNNMNMMMMMNMNMO=~=======~~~~~~~:~~~~~~:::::::~~=====
77777$$7IIII?II??II??????????++++??++===$NMNZI+=~~~~~~~~~~~==+?I7$OO8DNMNNNMNNMMNMM$==+++===~===~~~~~~~~:::::::::~~~====
7II?I7I77III???+????++???????++????+==~+$DMD$I+=======~=====+???I7$ZO8DDNNMMNNMMMMMD???+++++++==~=~~~~=~~~~~:::::~~~==+=
777I777$7II???????++++??????+++???++==+IONM8$I+============+++??II7$ZZODNNNMMMMMMMMM7?I??????+=====~~~~~~~~~~::::~~~===+
$7777$$ZZ7I7I??++?I?++?++???+++++++===7$DNNO7I++===~~=======++++++?I7$Z8NNNNNMNMNMMM8I7IIII7I+=====~+=~~::::~~~::~~~===+
ZZZOOZ8OO$7III?II77I?+++++++++=====+=?78DMMZI?=+===~=~=~==++=+++???II7Z8NMMMMMMMNMNMD7$$$I77I????+++?=~~~~~~~::::::~==++
O8888ZZZ88Z$$$$7777$7?I7?++=+=++====+7$8NMMOI?????+=+===?7$7IIIII77$ZZODNNMMMMMMNNMNN$OZ$7IIII?I??++?+?+=~~:~~:::::===++
O8DD8OOOOOOOZ$$$$$Z$$$Z$7I++++++====?$Z8MMM87?I77$I++++?$ZOZZZZOZ$OOOOO8NNMMMMMMNNNMMOZ$ZZ$$777I??+??+?+=~~:~~~::::~====
DDDD88OOOZZZZOOOZZOOOOZ$ZZ7+?+=++=++IOO8DNMDDDI777$ZI+?ZDDZ7$OOO8DMNO$ZODMMMNNNNMMMNMDOZZZZZ$III?I7$7I??=~~~~~~~:~==++++
888888888OOOO8OZO8OOOZO$7$Z+?+=+++??IZDNNMMOZDIZNDO7I=I8O$I?IOZZZZ???I7O8MMNNMMMMMMMMNOOZZZZZ7$$$77$77I++~:::::~:~====+?
DD8D8O8OOO888OOOZ8D8O88ZZ8+???IZO$???ONNMMMZIIII$Z7?+=7ZZ7??I77$7I++?I7ODMMMMMMMMNNNMMO8OOOZ$7$$$77$777I?=~~~~~~~===+++?
8D88OO88OOO8888OODD888OOO8OZ7$OO$8Z7ZO8NMMN7?+=====+?+I77I?=~~~~~=??I7Z8DMMMMNMMMMMNNMZZZZZ$$777$$$Z$$$7I+==~==~=====++?
8DDDO88888888DDD8DD88DD8O888OZOZ$DO$OO8NMMM$?+====++++?II?+==~~~==?I7$Z8NMMMMNMMMMNNNMZZZZZZ$$Z$$$$ZZZ$7I?==========++??
DD888D8OO8DDD8ODNDD88DDD8D8D8O8OODOO88DNNMM8I+=~==+++=?II?++====++I7$ZODNMMMNMMNMMNNNM77777I??I???????????++++++???????I
NMMNNNNNDDDND8D88DD8DDDDDD8DD8D8D8DNNNNNNMMD7+++==++++II7I?++==++?7$ZO8NNMMMNNNMMMMMNN88OOOOO$$$$$$$7I??I???++??III7$$7I
NMMNDDNNNDDDD88O88888D8DN8DDDDDDNNNMMNNNMMMMZ7++??I?=?777ZI++=+??I$ZOODNNMMMMMMMMMMMMNDD8O8OOOZZZZZZZ$ZZ$7I7777I7I7$$ZZZ
NNNNNDDNNDDDNDNDD888DD88DDDDDDDDDNNNNNMMMMMMD$II?++?$8NMND7++??II7ZO88DNMMMMMMMMMMMMMMNDDD888OOOOOO8OZ$Z$$$ZZZ$$$$$$$$ZZ
MMNMNDDNNNDDNDDDNDD8DD888D88DDDDNNNMNNNMMMMMNZ7II?==?NNN8ZI??III7$$ZO8DNMMMMMMMMMMMMMMN8OOOOOOOOZOOOZOZZZZOZZZZ$$$$$$ZZ$
NNNMMNNDDNDDNDDDNND8DDDDDD88DDDDDNDNMMMMNMMMMO7I77?++I7$$77Z7IIII7ZZO8DNNMMMMMMMMMMMMNND888ZOOOZZZOOOOZZZZ$$77777$$ZZOO8
MNNMNDDDNNNNNDDDDDD8DDNDDDDDDNNDNDDDNMMMNNMMMN7II7I?77$ZOOZ7I??II7ZO8DNNNMMMNNMMMMMMMNNN8OOZOZZZZZZZZZZZZ$$$$$$$$$$ZOOOO
NMMNDNNNNNDDDDDDDNNNNNMNDDDNDNNDD88DNNNNMMMMMMO7I?++IZZZZZ$77II7$$O8DDNNMMMMMMMMMMMMMNND8OOOOZZZOOZZZZZZZZZZZZZOOOZZZZZO
NMMNDNNNNNNDNDDDDNDNNNNNNNNDDDDDD88DNNMMMMMMMMNO$II??$$Z$77$777$ZZ8DDDNNMMMMMMMMMMMMMMDD8ZOO8OZZZ$ZZOOOOZZZZOOOOOOZOOZ$Z
NMMNNNNNNNNNNNNNDNNDDDDDD8D88D8D88O8NDDNMMMMMMMMNO7?+===?I777$ZO88DDDNMMMMMMMMMMMMMMMMND8O$ZZZ$$$$$ZOZOOZZZ$$$Z$$ZZ$ZOZZ
MNNMNNMNNNNNNNNNNNNNNNDDD888888888O8NNNMNNNMMNMMMMNOI++?I77$O88DDDDNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDOZZZZ$$$$$$ZZZZOZ$$ZZOOO$$ZOZZO
NNMMMNMMMDDNNNNNNNNNDNNDDDDD88O8OOZ$8NNNMMMMMMMMMMMMNZZOO88DDDDDDNMMMNNNMMMNMMMMMMMMNMNNDZOZO8ZOOZZZOOZO8O8OOOOO8OZZZZ$$
MMMNNNMMNNNDNDNNNNNNNDNNDDDDDD88OZZ$OMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNND88O8OOOOOZOOOO8OZO888888OZZZO8
NMNNNMNMMMNDNNNNNNNND88DOO8OOZOOZZZ$ZDNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMNNNNNNDNDDNNMMMNMMMMMMNMMND88OOZZZZZ$OOO88OO8888O8O888OOO
MMMMMMMNMNNNNDDDDDDD8888D8OZZZZZZOZZO8NMMMMMMMMMMMMMMMN$ZO88DNNNDDD88OOO8DNNMMNMMMMNNNNNN8O8O8OOOO8OOOO8OZZZO88OOZOZZZO8
MMMMMMMMMMNDNNNDD888OOO8OZ8OOOZOZZZZOOONMMNNMMMMMMMMMMMZI7$$OOO888OOZZZZZ8DNMNNNMMMMNNNMMDD8Z$77II7$77$$$$$$$77$7I??7$ZZ
NNMMMMMMMNDDND88D888O8OO8O88OOOOOOOO888NMMMNMMMMMMMMMMMD7II77$ZZZZZZ$$77$Z8NNDNMNNMNDNNMMMN8DD8O8O8OZZ7I77Z$77777$$ZOZ7$
NNNNNNNNNNNND88DNNDDNNNNNOOOOOOOZOZONDDMMMMMMMMMMMMMMMN8$7III777$$777I7I7$Z8NNNNNNNN88MMMMMNMND888DNZOO8DNZ77II777ZZ$7$O
NNNNNNDNDDD88888D8DNNNNNMDD8O8DD8DNDNNMMMMMMMMMMMMMMMDOZ$7II?I7777IIIII?7$$ODNDDDDDN88MNNMMNNND8OO8NODD8DN8O7II77$Z$$7$O
NNNNNNNNDDDDD888D8NDDDO8NMNMNNNMNNMMNNNMMMMMMMMMMMNDO7I?I????????I?++????I7Z8DDNN88N8DMNMNNMNDDNNNND88ZZOOZZ7II?IZ$ZZ7$$
NNNNNNNNNDDDD8DDNNDDDND8NMMMMMMNMNNMMMMMMMMNMMMNNZ$$7???++?+????+++++++++?I$O8NDDZ8D8DNNNNMMNDD8OZZZ7III???III7ZZ$ZOZZZ8
MMNDDNMMNNND8DNDNNNDD8DDNMNDNMMMMNMMMMMMMMMMMM8$7I???=++=++++++++==+==+++I7ZDDDDOZ8D8NNNNNNNNMND8888O7+?I?7$$77$$$$ZOOOO
NMMNNNNMNNNDDDNDDDD8888NMMNDNMMMMMMMMMMMMMMMMMZIII++++++==+=+++++==+++????7Z888DOZ8DDNNNNNNNNMNND88D8$?IIII777$$Z$$$Z$$$
NNNNNNMNNDDDNDDD8O8O8DDNMNNNNMMMMNNNMMMMMMMNNN7I?+++========++========++??I$8OO88O8DNMNNNNMDDNNMNDDDOO$I$7I??II??I777777
NNNMNNNND8DDD8DDO8D8DNDNDDNNDDNMNNNMMMMMMMNNNOI+++++=~~=====+====~=====+?I$$8DO88O8NNMNNNDD88DDDNNNN8OO8Z$77Z7?7O777$O$$
NDNNNDNNND8888O8OO8O8DDDNNDDDNNDNNMMMMMMNDDDO$?+==============~====+++++?I$8O888888MMMNN8ZZZ88DDNMMNND8Z$$IIIIII?IIII???
NNNMNDMMNM8Z8$ZOOO8OODDDDD888DNNMMMMMMMM8OZZO7++======~~~=======~~==++?+?I$ZOO8D88DND888OZOZ7ZZZO8DNMMMND88888Z77777I?I?
NNNNNDMMNMDDN$ZOZZOOZO88DN888DMMMMMMMMMMOZZ$$?=+===========~=====~===+++?I$ZOO8DDD8OOZ$$$7$$$8DDDDNMNNMMMD8O88OZ$$$OO77$
NNNNNNMMNNNDNMN8OZZO88O8D88DNMMMMMMMMMMNZ7II?+==========~======~=~===++??7ZOO888O$7$$$$I?IIII$O8DNMMMMMMMMNDD8ODD88888DO
DDNNDDNDDNNNNNNDNDOOOOOOO88MMMMMMMMMMMN8$III+===~=========~~=~~~==~==++?I$$ZZZZOOOZ7I?7$O888DNNNNNNMMMMMMMMNNDD88DNNDO$I
NNNNDDDNNNDNNNNNN88DDD8OZ$MMMMMMMMMMMMND7?++=======+===~~~~~~~~=~~~~~=+??7$$ZOO$7$ZO8DDNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD88DDD8888D
DNNNNNNNDDDDDNDDDDD888OZ$8MMMMMMMMMMMNDD87?++=~~=++++=~~~~~~~:~~~~~~===+?7ZZ$ZZODNNMNNDDNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMD8888DND8
DNNNNNNNNND88D8888OZ$ZZZ8NMMMMMMMMMMNNDDDO$I?+===+?++==~~~~~~~~~~~~====?7$ZOO8DDNNNNDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMN888888D8
NNDDND888OOO888OOOOO88DMMMMMMMMMMMMMNDD8DOOOD87I?I?+=~~~~~~=~~~~~===+I$ZOO8DNNMNNNNMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNMNMNDOOZOZO8
NDND888O8888DO888DDDDMMMMMMMMMMMMMMNND88D8DD8888DDD8O7III?++=+==++I$$Z88ODMMNNNMMMMNNMNDNNNNMMMMMMMMMNMMMMMMMNNMMOOOZZ88
NDDD8D8O8DDDD88888D8MMMMMMMMMMMMMMNDDDDDNNNDD8D8888OOOOOOOOO8OO8OZO8OODMD8NMMMMMMMMNNN8NNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMDDNDNDD
NNDDDDDD8888OOZOOZZZMMMMMMMMMMMMMNDNDNNDMMD8DD8O8OO8D888888D888888ODMMNDNMNMMMMMMNNNN8NMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDDDDD8
MMNDDD888888O8OOOZ$$MMMMMMMMMMMMMNDDNNNDMMDDDNDD8OOO88888D8DDD8DD8DNNNNMMMMMMMMMNNNMD8NMDNNNMMNNDNNNMMMMMMMMMMMMNM8O88D8
MMMNNNDDD8888888DDDDMMMMMMMMMMMMMNNNMNDNMNNMNMD8D88DDD88DND8NNNDDNDNMMMMMMMMMMMMNNNNDNNDDNN8OODNDDNDNNMMNMMMMNNNMMNOOO88
MMMNNNNNNDNDDDDDD8DDMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMNMMMNDDDD8DD88NNMNMD8NNDNMMMMMMMMMMMMNNNMNNNMNND88O888NNNNNDNNMMMMMMMNMNNMDOZZZ
MMMMMNNNNNNNNDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNNNNMNNNNMMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNND8O8D8N88DNNMMMMMMMNNNMMMMMNNND
MMMMNNNDDNDNNDDDNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNNNMNNMNNNNMNNNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDDO888O888DNMMMMMMMMNNNNNMNMMMNN
MMMNDD8D8888OOOO8DNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMMMMNNNMNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMNDND888888DNDNMMMNMMMMMMMNNNNNNMMD88
MMD8888OOOO88OO88DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDDD8ODDDNMMMMMMMMMMMMMNNNDNMMMMN88
MD8D888888OOOOOO8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDNND888DMMMNMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNMDO
88DDD88888OOO888MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNDDNNDNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMNNMN8
DDDDDDDDDD888DDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMNN
NMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNNNMMMNNNN
MMMNNMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMN
NMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMN
NMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNMNNNMMMNNNM
NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNMMMNNNN
NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNMMMMMMNNN
NMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNMMNMMMMNN
NMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMNN
NMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN
NMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNDDDNMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMNNMNM
MMMMMMMMMMMMMNNND88NMMMMNDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMNN
NMMMMMMMMMMNNNNNDDMMDDDNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMNMMNNNMNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMNNNMNODNND88NODD8DMNMND8OODDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMNNN
NMMMMMMMMMMMMMDDNDOOMMND8N8DDODMN8O$III77$Z8DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMNNNNNNMM
NMMMMMMMMMMMMN8NDNNNNDONMNNO8MDZ8IIIIIII77$$$7ZODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMNNN
MMMMMMMMMMMMMNMDDMNMODMM8DNMMNOD$777IIII777777$$$$77$DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMNNMNN
NMMMMMMMMMMMMNDNMNN8MMMNMNMNMD88$$777777777777777$$77$$8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMNNNNN
NMMMMMMMMMMMMMMMMMDNNMMNMDMNMNNDZ$$$$$$$$7777777777$$$$$ZZZZNMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNNNNNNN
NMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNDMMNNM8ZZZZZ$$Z$$777777$$77$$$$77$$Z8NMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNMMMMMMMMNMMMMNNNNNNNNMMNN
NNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNMND8888OOZZ$$$$$$7777777777777$$ZO88MNMNMMMMMMMMNNNDD8O8NNMMNNNMMMNMMMMMMNNMNNMNNNNNNNNNNN
NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMDDNDD88ZZZ$$$$$7$$$$77$ZZ$7III$8NDNNMN8ZO8O88NMND888NNND8O88NNMMMMMMMMNMMNNNNNNNNNNNNNN
NNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNN8ZZZZZ$$$$Z$$$$$ZODD8777$7$D88D8OZZO8DD8O88DND88DNNNNNNNMMMMMMMMMMMNMMNMNNNMMMNNN
NMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD888OOZZZZZ$$ZZZZ$$ZZ8NNOZ$$$$DDDDDNDOODDDDDDDDDDD8DNNDNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMNN
Report louie87 January 13, 2010 2:12 PM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Lies, DamnLies, and Statistics January 13, 2010 2:18 PM GMT
**
Report Lies, DamnLies, and Statistics January 13, 2010 2:21 PM GMT
**
Report Lies, DamnLies, and Statistics January 13, 2010 2:50 PM GMT
[pre] Hollow
Report Lies, DamnLies, and Statistics January 13, 2010 2:51 PM GMT
[pre] Hollow 90
three mile 75
gretna 84
murrayfield 84
Cosmo Kramer 79
dave b 88
[/pre]
Report 88 January 14, 2010 9:05 AM GMT
-____________888888888888888888888888a ,
-__________a88888"888888888888888888888888,
- ________,8888"____"P888888888888888888888b,
-_ _______d88__________`""P8888888888888888888,
-_ ______,8888b________________""888888888888888
-__ _____d8P' ' '__,aa,________________'""8888888888b
-______888b8bd8888888ba,I____________"88888888888,
-______88888888888888888ba8"_________,8888888888b
-______,8888888888888888888b,_________,888888888888
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888,
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_'"""__(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8"_,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"__ `b8d'____(88888
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ____________88888
-______`88888888I"__8888P'___, 8"_ ___________88888
-_______8888888I'___888"___,8"_ _ (.__.)________88888
-_______Y8888I"_____"88,__,8" ______________,88888P
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________", 8"___]M"""""""M____,888888
-______,8I"___________ _,8(_____"aaaa"___,8888888
-_____,8I'____________ ,888a___________,8888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888
-__8I'____________,8""8888888 88a____"888888888'
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888'
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888'
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma,.
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____ ,I'_______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I_____(8_________,***,__________8__88,___ _________"8,
-______,8I____8I__________*****_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ ____***@**__________8____"8______________,8,
-___ __888I____"8,__________"""____________8___________ _______(88W
-_____8888,____I8,___________________ ___,8I__________________(88M
-____,8888I_____Pb,_ ___________________,8'8,___________________`8"
-_ ___d88888,_____Pb,__________________,8'_`8,_______ __________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,______________,8"
-____8888888,______ `Iba.____________,aP"______`8a___________a8"
-___ _8888888I,_________"I8bmmmmmdP"____________"8a____ __,8"
-____(8888888I,___________""""""________.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8"
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8,____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8__ _:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__(8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'_______________@@____________'8,`'8,
-___ ____________(PI_______________@@@____________`8,`8 ,
-______________(RI'__.______________@@'_______. _____"b__`8,
-_____________.BI'_______,I_________ ____________8I_____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"____________(8___8)___8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8,__(8___:8
-_______(8'_______V,00000000000000000_ :__________________`8,8____8
-_______8I________`V ,00000000000000,8___________________`8,8___;8
-__ _____8'__________Va,000000000,a8'_________________ ____`8I__,8'
-_______8____________V80000000008'___ ____________________8'_,8'
-_______8_____________ V00000008'_______________________8__,8'
-_______8 ______________V800008"_______________________d'__8 '
-_______8_______________V88888_________________ _______8_8'
-_______8________________"V88'_______ __________________"8"
-_______8,________________V 8___________________________8
-_______8I_________ ________,8'__________________________d)
-_______` 8,_______________d8__________________________,8
- ________(b_______________8'_______________________ __,8'
Report ALEXANDER_THE_GREEK January 17, 2010 10:06 AM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Discipline87 January 24, 2010 2:11 PM GMT
Report layz January 28, 2010 1:59 AM GMT
░░░░░░░░░¨{¨{¨{¨{¨{¨{¨{¨{░░░░░░░░
░░░░░¨{¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{░░░░░
░░¨{¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{░░░
░░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{░░
░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€▀▀▀¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░░▀¨€¨€¨€¨€¨€▀░░░░░░░▀¨€¨€¨€¨€¨€░░░
░░░▀▀¨€¨€¨€░░¨€░░░¨€░░¨€¨€¨€▀░░░░
░░░░░░░¨€░░░░▀░░░░¨€░░COME ░
░░░░░░¨{¨€¨€¨{░░▀▀░¨{¨€▀¨{░░ ON ░
░░░░¨{▀░▀¨{▀▀¨€¨€¨€▀▀¨{▀░▀¨{░ROCKY
░░░░¨€░░░░▀¨{▀░▀¨{▀░¨{░░¨€░░░░
░░░░¨€░¨€░░░¨€░░░¨€░░¨€░░¨€░░░░
░░░░¨€░¨€░░░░▀¨{▀▀▀▀¨€░░¨€░░░░
░░░░¨€░¨€░░░░░¨{░░¨{¨€¨€¨{¨{▀░░░░
░░░░¨€░¨€░░░░░¨{░░¨€¨€¨€¨€░░░░░░
░░░░¨€¨€¨€¨{░░░¨{¨{¨{░░░¨{▀░░░░░░
░░░░░▀▀¨€▀▀▀░¨{░▀▀▀¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€░░░░¨€░░░░¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€░░░░¨€░░░░¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€¨{¨{¨{¨{¨€¨{¨{¨{¨{¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{¨{¨{¨{▀░░░░░░░
░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░
Report layz January 28, 2010 2:02 AM GMT
░░░░░░░░░¨{¨{¨{¨{¨{¨{¨{¨{░░░░░░░░
░░░░░¨{¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{░░░░░
░░¨{¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{░░░
░░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{░░
░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€▀▀▀¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€░░
░░▀¨€¨€¨€¨€¨€▀░░░░░░░▀¨€¨€¨€¨€¨€░░░
░░░▀▀¨€¨€¨€░░¨€░░░¨€░░¨€¨€¨€▀░░░░
░░░░░░░¨€░░░░▀░░░░¨€░░COME ░
░░░░░░¨{¨€¨€¨{░░▀▀░¨{¨€▀¨{░░ ON ░
░░░░¨{▀░▀¨{▀▀¨€¨€¨€▀▀¨{▀░▀¨{░ROCKY
░░░░¨€░░░░▀¨{▀░▀¨{▀░¨{░░¨€░░░░
░░░░¨€░¨€░░░¨€░░░¨€░░¨€░░¨€░░░░
░░░░¨€░¨€░░░░▀¨{▀▀▀▀¨€░░¨€░░░░
░░░░¨€░¨€░░░░░¨{░░¨{¨€¨€¨{¨{▀░░░░
░░░░¨€░¨€░░░░░¨{░░¨€¨€¨€¨€░░░░░░
░░░░¨€¨€¨€¨{░░░¨{¨{¨{░░░¨{▀░░░░░░
░░░░░▀▀¨€▀▀▀░¨{░▀▀▀¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€░░░░¨€░░░░¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€░░░░¨€░░░░¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€¨{¨{¨{¨{¨€¨{¨{¨{¨{¨€░░░░░░░
░░░░░░░¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨{¨{¨{¨{▀░░░░░░░
░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░
Report monsieur p January 30, 2010 1:47 PM GMT
................................,-~*`¯lllllll`*~,............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(¯`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)¯`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........¯```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Charles1980 February 5, 2010 7:36 PM GMT
ttt
Report chop180 February 5, 2010 9:35 PM GMT
:)
Report Deep Impact February 15, 2010 8:16 PM GMT
................................,-~*`?lllllll`*~,.............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll?`*-,...............
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\.....
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`...
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(?`*,`,......
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)......
.....................\,-*`?,*`)............,-~*`~................../...........
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\.........
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\....... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)...... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../........
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../....
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../....
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|....
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:23 PM GMT
ʞɔnɟ,
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:24 PM GMT
ʞɔnɟ
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:26 PM GMT
ɟlǝsɹnoʎ ǝʌɐɥǝq
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:27 PM GMT
ʇunɔ ʇɟɐp
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:28 PM GMT
ʇ
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:30 PM GMT
?p ?^?a ?^ Ҝ
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:32 PM GMT
☼♫♪♀♂
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:32 PM GMT
♫?
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:33 PM GMT
ʞɔnɟ
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:34 PM GMT
░░░░░░░░░▄▄...
░░░░░▄█████...
░░▄████████...
░░█████████...
░██████████...
░██████████...
░██████████...
░░█████████...
░░▀█████▀░░...
░░░▀▀███░░█...
░░░░░░░█░░░... ░
░░░░░░▄██▄░... ON ░
░░░░▄▀░▀▄▀▀...
░░░░█░░░░▀▄...
░░░░█░█░░░█...
░░░░█░█░░░░...
░░░░█░█░░░░...
░░░░█░█░░░░...
░░░░███▄░░░...
░░░░░▀▀█▀▀▀...
░░░░░░░█░░░...
░░░░░░░█░░░...
░░░░░░░█▄▄▄...
░░░░░░░████...
░░░░░░░░▀▀▀...
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:38 PM GMT
░░░░░░░░░?{?{?{?{?{?{?...
░░░░░?{???????????????????????????{░`...
░░?{?????????????????????????????????????{░░░
░░?????????????????????????????????????????{░░
░????????????????????????????????????????????░░
░????????????????????????????????????????????░░
░????????????????????????????????????????????░░
░░??????????????????▀▀▀??????????????????ρ...
░░▀??????????▀░░░░░ ...
░░░▀▀??????░░??░░ρ...
░░░░░░░??░░░`... ░
░░░░░░?{?????{░░▀π... ON ░
░░░░?{▀░▀?{▀▀?????? ...
░░░░??░░░░▀?{▀&#...
░░░░??░??░░░??░░...
░░░░??░??░░░░▀?{...
░░░░??░??░░░░░?{...
░░░░??░??░░░░░?{...
░░░░???????{░░░?{?{?{░░...
░░░░░▀▀??▀▀▀`...
░░░░░░░??░░░`...
░░░░░░░??░░░`...
░░░░░░░???{?{?{?{???{?{?{?{??ρ...
░░░░░░░?????????????{?{?{?{▀...
░░░░░░░░▀▀▀...
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:39 PM GMT
??sdlǝɥ s??ɥʇ ǝdoɥ ??s??ɥʇ ǝʞ??l ʇxǝʇ uʍop ǝp??sdn op noʎ
Report Catch Me ifyoucan February 15, 2010 9:42 PM GMT
................................,-~*`?lllllll`*~,.............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll?`*-,...............
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\.....
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`...
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(?`*,`,......
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)......
.....................\,-*`?,*`)............,-~*`~................../...........
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\.........
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\....... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)...... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../........
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../....
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../....
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|....
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...
Report rustyboy March 3, 2010 11:12 PM GMT
................................,-~*`?lllllll`*~,.............................. .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll?`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(?`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`?,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)?`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........?```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Charles1980 March 8, 2010 11:01 AM GMT
.
|\
|X\
XX\ _ O_/
XX\ o (#)==_/\
XX\ /\/
XX\ /
XX\.
XX|
ejm97 X|
Report DaSizzler March 8, 2010 9:45 PM GMT
_,-%/%|
_,-' \//%\
_,__--' \%/|%
/ / ) __,-- /%\
\__/___,-'%(% ; %)%
%\%, %\
'--%'
Report Teddy_KGB March 12, 2010 4:35 PM GMT
.(...'...........\|..................................|
..\...............\:................................F
...\...............L:.............-.-............'./
....'...............':............/.)..\._.......'..|
......'...............'....'....-(-"'')'..).......'....L
........'...............'.__.-'..|..'..'|.'...........\
..........'....'.................'!_'...|-........:...\
............'-._..................."'...)::''..........L
................'-..................._.':::'...........J
................J..'-._........_..-'...):'..............L
................F......'-...........-'.).................|
...............J..........'.....-'...-')::...............J
...............F............'-._.-'._.'.:'...............L
..............J................J""".....)'...............J
.............J..................\.......F................L
.............F.....:.............\...../..................L
Report Larry Sellers March 15, 2010 7:46 PM GMT
.............../'/)
............../.../
............/..../
......//.../.../''\
.../'/.../..../...../\
.(.(.......... ./.....)
..\...................../
...\....\............../
.....\...............(
......\..............\
Report Agassi 77 March 15, 2010 8:47 PM GMT
:^0
Report teo813 March 20, 2010 11:25 AM GMT
,/)
|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ].[ ,~,
|.| |.| |.| |.| |.| |.| |.| |.| |.| /~`-'~\ |_|
]^[ ]^[ ]^[ ]^[ ]^[ ]^[ ]^[ ]^[ ]^[ (| |) ]0[
/~/^\~\ /~`-'~\ /~`-'~\ /~`-'~\ /~`-'~\ /~`-'~\ /~`-'~\ /~`-'~\ /~`-'~\ \|___|/ ,-`^'~\
{| $ |}{| 8 |}{| 6 |}{| , |}{| 3 |}{| 7 |}{| 9 |}{| , |}{| 2 |} {/ \} {| |}
\|___|/ \|___|/ \|___|/ \|___|/ \|___|/ \|___|/ \|___|/ \|___|/ \|___|/ /__1__\ \|,__|/
/\ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ | / \ | {/ \ /
|//|__\ /__|__\ /__|__\ /__|__\ /__|__\ /__|__\ /__|__\ /__|__\ /__|__\ |/ \| /__|\/\
|) \ | | / \ | | / \ | | / \ | | / \ | | / \ | | / \ | | / \ | | / \ | {} {} | / \ |
(_| \) (/ \) (/ \) (/ \) (/ \) (/ \) (/ \) (/ \) (/ \) |) (| (/ \)
/ \ (| |) (| |) (| |) (| |) (| |) (| |) (| |) (| |) (|
_|) (|_
.,.\_/,..,|,)(.|,.,|,)(,|,.,|.)(.|,.,|,)(,|,.,|.)(.|,.,|,)(,|,.,|.)(.|,.,|,)(,|,.,|.)(.|.,.|,)(.,|.,.|,.),.,.
Report louie87 March 20, 2010 11:45 AM GMT
:^O
Report louie87 March 20, 2010 11:45 AM GMT
:^0
Report ALEXANDER_THE_GREEK March 20, 2010 4:55 PM GMT
.(...'...........\|..................................|
..\...............\:................................F
...\...............L:.............-.-............'./
....'...............':............/.)..\._.......'..|
......'...............'....'....-(-"'')'..).......'....L
........'...............'.__.-'..|..'..'|.'...........\
..........'....'.................'!_'...|-........:...\
............'-._..................."'...)::''..........L
................'-..................._.':::'...........J
................J..'-._........_..-'...):'..............L
................F......'-...........-'.).................|
...............J..........'.....-'...-')::...............J
...............F............'-._.-'._.'.:'...............L
..............J................J""".....)'...............J
.............J..................\.......F................L
.............F.....:.............\...../..................L
Report BJG April 17, 2010 11:47 AM BST
.
Report louie87 April 25, 2010 4:16 AM BST
................................,-~*`lllllll`*~,............................... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Larry Sellers April 29, 2010 10:38 PM BST
.(...'...........\|..................................|
..\...............\:................................F
...\...............L:............- :^0 -............'./
....'...............':............/.)..\._.......'..|
......'...............'....'....-(-"'')'..).......'....L
........'...............'.__.-'..|..'..'|.'...........\
..........'....'.................'!_'...|-........:...\
............'-._..................."'...)::''..........L
................'-..................._.':::'...........J
................J..'-._........_..-'...):'..............L
................F......'-...........-'.).................|
...............J..........'.....-'...-')::...............J
...............F............'-._.-'._.'.:'...............L
..............J.............. :0 J""".. :0 .)'...............J
.............J..................\.......F................L
.............F.....:.............\...../..................L
Report Larry Sellers April 29, 2010 10:38 PM BST
.(...'...........\|..................................|
..\...............\:................................F
...\...............L:..........- :^0 -............'./
....'...............':............/.)..\._.......'..|
......'...............'....'....-(-"'')'..).......'....L
........'...............'.__.-'..|..'..'|.'...........\
..........'....'.................'!_'...|-........:...\
............'-._..................."'...)::''..........L
................'-..................._.':::'...........J
................J..'-._........_..-'...):'..............L
................F......'-...........-'.).................|
...............J..........'.....-'...-')::...............J
...............F............'-._.-'._.'.:'...............L
..............J.............. :0 J" :0 .)'...............J
.............J..................\.......F................L
.............F.....:.............\...../..................L
Report Deep Impact May 1, 2010 2:20 PM BST
................................,-~*`lllllll`*~,............................... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report rustyboy May 1, 2010 2:53 PM BST
..,::,..,,:::,:::,..,:::,,:,,,..,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,..........,,,,
,.,,,,..,::::,:,:,..,:::::,::,..,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,~,,,,:~=~:,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,......,,,,,,,
::::::::::::,::::,,,:::::::,:,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::=~:~+==::~,~:.:,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::::::::::::::::::::::::::::,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:~~=:=:~==~~::,::,.,,~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,==I===:====~,,,,..,,~~~=::~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::::::::::::::::::::::::::::,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=,::,:~:::~,,.,.,,::~:~~=~~~:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~::::~=::,~=:,~..,,:~~~,,,::~,=+:=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=~:,.,:~~....,,,:,,:~~~:::::=:,=:,,:~,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::::::::::::::::::::::::::::,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=~::,,~,~...,.,,:~====:~~~:~~,,,:,,.:,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
:::::::::::::::::::::::::::,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=:,:::::,.,,:++??+++~++:,::,.,,,:,,::,:~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
:::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=~...~~=,,=?IIIIIIII++=~,~::..,,,,,:,,::~==,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
:::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,::~,,,=:~===IIIIIIIIII??==:,,:~,,:,:,,,::~~::~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
:::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,~~==?IIIIIIIII???=:,,.::~=:~~:,,,,,:,~::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,::
:::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,:~~~=???IIIII????I++::::::~~~:::~~,,:=:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,:
:::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.::,:=+??+??II???????~:~:::~==:::~~:~:...,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,
:::::::::::::::::::::::::::...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.:::+III??IIII????+??=~:~~:=~:=:~:::=~,,,.,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,:::::,:
:::::::::::::::::::::::::::..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.:I7III??+~+I??????????++~,,::::~~:,:,,=,,.,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,:::::
:::::::::::::::::::::::::::..,,,,,,,,,,,,,,,,,,.?III?+=~~::,~:::~=+???????++:,:~~:::,,:,==,::,,,,,,,,,,,::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::..,,,,,,,,,,,,,,,,.II?+=~~~:,,,.,,,,:,,:~==+++++?:~~,::::,,:+:~~.~::,,,,:,:::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,,,,III+=~~:.,..,,,:::::::::~~=+????=::::~~~:,,=~=,,,:,,,,:,:,::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,.III?+=?IIIIIIIIIII=,,::::::++?????+++~~===:~,===,,,:,:,:,,:,::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::,..,,,,,,,,,,,,IIIIIIIIII???I???????+?+,:++??I????+=+++++==+?++~,,.::,,,::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::,.,,,,,,,,,,,,IIIIIIIIIIIIIIIII?::~~=+?=+??II??+++++++++===+++~,...,::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::,.,,,,,,,,,,.IIIIIIIIII???+=+????I??I+,??????++==+=+++++++?+=~~,,.::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::..,,,,,,,,,,IIIIIII?++=~~~:::~~===++?+=+????++======+++++++=~~~:,:::::::::::::::::::::::::::::
~~~:~~:~::::::::::::::::::..,,,,,,,,.IIIII????II?????II?II?I+..,+?????++++++==+===+=::::~~:,::::::::::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~::~::::::,..,,,,,,,:IIIII??????+===~:~~=~~~~==~:,++?+?++++++=========~::~~::::::::::::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:,.,,,,,,,:IIIII???+~~~::,,,,,,,,,,,,.,:~,:=+++++=++=++======~::~~~.,:::::::::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:,.,,,,,,+IIIII??+===~,,,,,,,,,,,,...,++++=:,=++===++====~~=~~~~~~=?..,:::::::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..,,,,,+IIIII?+===~:,.,,,,,,,,,.,..,~+++===::=====+===~~~~~~:~~~~~I.,.,::::::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..,,.I7III???+===~:,,:~~~~~~~:::,,.,~====~:,,~===~===~~~~~~:~::~=??,..,::::::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..,77IIIIII?++=:::,,~~::::,,,,,.,,..,......,.,:~=====~~~=~~~::~I??:....,,....,:::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?77I+=IIIIII?=~:,,,,::,,,,,,,............:+=~~,,,~~:==~==~~~~:7III......,,,...,:::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+I7II7+~?IIIII+=:,,,,,:,,,,,,,,......:,..,,~~~:~~~~,:::~~~==~~:77III,......,,,,::::~::~~:::::::::::
======~==~=~=~~~~~~~~7?7+++?I7I?I?+=~:,.,.:,,,,,,,.,......,,..,,,,,,~=++=::~~~:=~:=???I7.......,,.,,:::::::::~~~~:::::::
===================~=77+++++=+++?77~,,=.,,,,,,,,,..........,,,...:++++?+=::~:::~:=??II7........,.,,,,:::::::::::::::::::
==================~=II++++?++++++++=~:..,,,,................,,.:~~~===~~::=~::::=??II?,.......,.,,,,,::::,,,,,:::::::::~
=================7777?++=~??++++++=~:.,,.,,...................,,::,:::::,=~~:::=??II,.......,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,::
================77I7????+++????+==~:,.,,,,......................:,:::,.,~~:::==??II.,....,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,..
==============:7777??????++??++=~~:,,,,,,........................~,,,,:::::~=+??I7.....,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....
=============.I7777?????????++==~,,.,,,,..................,......,........++II?77...,,.,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.......
+++++++==++:.:7777+I?+?????++==~,,,::,,.........................+..,,:,,...+I777,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,........
++++++++++,..?777?++=~=?I??==~:,,,:,,.,........................,..::=~.,,.,,?77,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,...,,..........
++++++++,.,..I77I++=~~~~~~~~~:,,::,,,.........................,:~::~,::,~777II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,.............
+++++++:....:I77+=~:~=~:~=~=:~::,,..,,......................:.I~:+I~::=777777,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,....................
++++++:,.....~?=,,:::~~=~+~~.,,,...........................~I,I?~=~==~777777,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,......................
+++++~,.....................,..............................7777=+=~==I77777,,,,,,,,,,,,.....,,,,........................
+++++,...................................................,,:7I:?I?~~=7777?,,,,,,,,,,,,....,,,,,.........................
++++,.....................................................,..~~=?+?+777I?.,,,,,,,,,,,...,,,,,..........................,
+++:,........................................,...,,,,,..=....:=+I?+777??,,,,,,,,,,,,..,,,,,,...........,,,.............:
??,.,.......................................,..,,,,,,,.~7,..~+?+?: 7I?I,,,,,,,,,,,..,,,,,,,.........,..................~
?~,,........................................,,,,,,,,,.,77,..~+=~+77I??,,,,,,,,,,,..,,,,,,,.............................:
=,,...........................................,,,,,,..777~:=+=?+,7?+?,,,,,,,,,,..,,,,,,,,.........,....................,
.,.........................................,..,,,,,..?77I7:=+?~:7?+?:,,,,,,,,,...,,,,,,,,.........,,,,.................,
Report ALEXANDER_THE_GREEK May 1, 2010 11:28 PM BST
................................_,,,-------,,,_...................................
........................,--~*". . . . . . . . . ""*~-,,.........................
..................,-*. . . . . . . . . . . . . . . ."".,,--,,"~-,........................
..............,-" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."". ."",,- "~,............_______
...........,-" , . . . . . . . . . . . : : .|-~**~, . . . . . . . . "" ,,-"-,......
.........,-" . . .". . , . . . . . . : :,/ . . . . .'\ . . . . . . . . . . .",, '-,....
......../::::_,,,_ : : : :~ . . . . . : | . . O . .| . . . . . . . . .. . . ,""-,\................
........|:,-": : : :"-, : : : . ',. . . . ."-,,__,,-" ." . . . . . . . . . . . ."",-'\...............
........" ... . : : : : '\,; : : : :'\,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ." \...........
................ . . : : \::;;;; : : :'\, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ", \...........
...................... :/:::;;;;;;;;;:::'\, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : :', \ ..........
.....................,-':::;;;;;;;;;;;;;; ) . . . . . . . . . . . . . . . .. . : : ' , - \..........
..................,-':::;;;;;;;;;;_,,,--" : . . . . . . . . . . . . . . . . : : , ' , ',' |..........
.............,,~"_,,--~~**"- - " . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : :, , ",", \................
.........,-"::::::_, ; : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : , ' ,' ," , . \..............
........."---~~*""/ : : : : : : : : : . : : : : : : : . . : : : : : : : ' ," ,', \ , ' . ,\.................
...................../ : : : : : : : : : : : : : . . . . . . . : : : : : :', ," - , ', , ' , ', "-,...........
..................../ : : : : : : : : : . . . . . . . . : : : : : : : : - , ' " - ' , ,- ', , . '-, "-,......
..................,' : : : : : : : : : : . . . . . . . : : : : : : : : : :- ,' ", ' , " - ' -, " - ', - ,"-,...
................./ : ', : : : : : : : : . . . . . . . : : : : : :, : : " , -, ' "" , ", ." ,'," . ', " ', . ."-,
................|:::::, : : : : : : : . . . . . . . : : : : : : : : , . ." ,' - .,, ,' , . .," ", . ." ', ' . .|
Report BJG May 20, 2010 8:37 PM BST
,
Report JOMO May 23, 2010 9:51 AM BST
FINAL TABLE
NAME RETURN
FEED THE GOAT 0.00
THE LORD BUSH 0.00
JOMO 0.00
THE GREY ONE 0.00
KBGJ 0.00
LAMPUS 0.00
AQUARIUS 0.00
TWM 0.00
MULLY 0.00
CRAIGT 0.00
BARNY 0.00
STEWPOT 0.00
HALLYM 0.00
CATH22 0.00
Report JOMO May 23, 2010 9:52 AM BST
NAME RETURN     
FEED THE GOAT      0.00
THE LORD BUSH 0.00
JOMO 0.00
THE GREY ONE 0.00
KBGJ 0.00
LAMPUS 0.00
AQUARIUS 0.00
TWM 0.00
MULLY 0.00
CRAIGT 0.00
BARNY 0.00
STEWPOT 0.00
HALLYM 0.00
CATH22 0.00
Report JOMO May 23, 2010 9:53 AM BST
NAME RETURN     
FEED THE GOAT      |0.00
THE LORD BUSH |0.00
JOMO 0.00
THE GREY ONE 0.00
KBGJ 0.00
LAMPUS 0.00
AQUARIUS 0.00
TWM 0.00
MULLY 0.00
CRAIGT 0.00
BARNY 0.00
STEWPOT 0.00
HALLYM 0.00
CATH22 0.00
Report JOMO May 23, 2010 9:54 AM BST
NAME RETURN     
FEED THE GOAT      0.00
THE LORD BUSH 0.00
JOMO 0.00
THE GREY ONE 0.00
KBGJ 0.00
LAMPUS 0.00
AQUARIUS 0.00
TWM 0.00
MULLY 0.00
CRAIGT 0.00
BARNY 0.00
STEWPOT 0.00
HALLYM 0.00
CATH22 0.00
Report JOMO May 23, 2010 9:54 AM BST
Should I go over the top sad and indent the text 1pt from the left?
Report JOMO May 23, 2010 9:55 AM BST
NAME RETURN     
FEED THE GOAT      0.00
THE LORD BUSH 0.00
JOMO 0.00
THE GREY ONE 0.00
KBGJ 0.00
LAMPUS 0.00
AQUARIUS 0.00
TWM 0.00
MULLY 0.00
CRAIGT 0.00
BARNY 0.00
STEWPOT 0.00
HALLYM 0.00
CATH22 0.00
Report JOMO May 23, 2010 9:56 AM BST
Shocked Hasn't recognised space from the left. Shitt
Report JOMO May 23, 2010 9:03 PM BST
NAME RETURN      ODDS
FEED THE GOAT      176.88 1.19     
LAMPUS 8.20 6.75     
THE LORD BUSH 0.00 8.5     
JOMO 0.00 10.0     
THE GREY ONE 0.00 10.5   
KBGJ 0.00 10.75     
AQUARIUS 0.00 11.0     
TWM 0.00 18.0   
MULLY 0.00 25.0     
CRAIGT 0.00 25.0   
BARNY 0.00 32.0     
STEWPOT 0.00 60.0   
HALLYM 0.00 75.0     
CATH22 0.00 80.0     
Report The Betfairy May 31, 2010 3:30 PM BST
_____     ____   __          __  _   _    _____   _____   _____    ______
|  __ \   / __ \  \ \        / / | \ | |  / ____| |_   _| |  __ \  |  ____|
| |  | | | |  | |  \ \  /\  / /  |  \| | | (___     | |   | |  | | | |__   
| |  | | | |  | |   \ \/  \/ /   | . ` |  \___ \    | |   | |  | | |  __| 
| |__| | | |__| |    \  /\  /    | |\  |  ____) |  _| |_  | |__| | | |____
|_____/   \____/      \/  \/     |_| \_| |_____/  |_____| |_____/  |______|
Report The Betfairy May 31, 2010 3:32 PM BST
_     _                 __   ___    _     __
| \   / \   | |   |\|   (_     |    | \   |_
|_/   \_/   |^|   | |   __)   _|_   |_/   |__
Report The Betfairy May 31, 2010 3:33 PM BST
_     _                 __   ___    _     __
| \   / \   | |   |\|   (_     |    | \   |_
|_/  \_/   |^|   | |   __)   _|_   |_/   |__
Report The Betfairy May 31, 2010 3:33 PM BST
_     _                 __   ___    _     __
| \   / \   | |   |\|   (_     |    | \   |_
|_/  \_/  |^|  | |   __)   _|_   |_/   |__
Report The Betfairy May 31, 2010 3:35 PM BST
.._____.....____...__..........__.._..._...._____..._____..._____....______.
.|..__.\.../.__.\..\.\.......././.|.\.|.|../.____|.|_..._|.|..__.\..|..____|
.|.|..|.|.|.|..|.|..\.\../\.././..|..\|.|.|.(___.....|.|...|.|..|.|.|.|__...
.|.|..|.|.|.|..|.|...\.\/..\/./...|...`.|..\___.\....|.|...|.|..|.|.|..__|..
.|.|__|.|.|.|__|.|....\../\../....|.|\..|..____).|.._|.|_..|.|__|.|.|.|____.
.|_____/...\____/......\/..\/.....|_|.\_|.|_____/..|_____|.|_____/..|______|
............................................................................
............................................................................
Report tommycockles June 1, 2010 11:34 PM BST
test test test
Report Joel June 2, 2010 7:33 AM BST
Report everythings gone green June 21, 2010 7:20 PM BST
ttt
Report Bentley Boy July 6, 2010 7:14 PM BST
................................,-~*`llll... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Bentley Boy July 6, 2010 7:19 PM BST
................................,-~*`llll... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Bentley Boy July 6, 2010 7:20 PM BST
................................,-~*`llll... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll....................................
................lllllllllllllllllllllllllll/...........;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................llllllllllll,-~*........................)_-..*`*;..)..............................
.....................,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../...............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*............................. ...
...................|.../.../..../.*`...................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---.........../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../.........................
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|..........................
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,......................
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,......................
Report Bentley Boy July 29, 2010 7:29 PM BST
Laugh
Report Bentley Boy July 29, 2010 7:31 PM BST
:cry:
Report Bentley Boy July 29, 2010 7:32 PM BST
[size="40]Cool[/size]
Report Bentley Boy July 29, 2010 7:33 PM BST
doh
Report BIG GURU August 14, 2010 10:32 AM BST
mfraudyisa  [u****[/u]
Report green willow August 24, 2010 10:24 PM BST
Plain
Report secong coming. August 25, 2010 3:02 AM BST
ttt
Report NEARCTIC September 7, 2010 8:52 PM BST
................................,-~*`llll... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Report Larry Sellers December 2, 2010 6:36 PM GMT
.............../'/)
............../.../
............/..../
......//...../''\
.../'/.../..../...../\
.(.(.......... ./.....)
..\...................../
...\....\............../
.....\...............(
......\..............\
Report BJG March 12, 2011 7:42 PM GMT
[:x]
Report Franco May 3, 2011 5:44 PM BST
ttt
Report Ibrahima Sonko June 17, 2011 11:14 AM BST
BRA
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo June 17, 2011 11:37 AM BST
[size=20]MONDAYNOW INNIT[/size=20]
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo June 17, 2011 11:40 AM BST
Report man of many moods June 18, 2011 7:57 AM BST
................................,-~*`llll... .....
...........................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll`*-,..........................................
......................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,......................................
..................,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\... ..................................
................;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\....................................
................\lllllllllllllllllllllllllll/...........\;;;;llllllllllll,-`~-,................................
.................\lllllllllllllllllllll,-*.............`~-~-,...(.(`*,`,...............................
...................\llllllllllll,-~*........................)_-\..*`*;..)..............................
.....................\,-*`,*`)............,-~*`~................../...............................
.....................|/.../.../~,......-~*,-~*`;.................../.\..............................
.................../.../..../..../..,-,..*~,.`*~*..................*...\.......................... ...
...................|.../.../..../.*`...\................................)....)`~,........... .........
...................|./..../..../........).........)`*~-,............../.....|..)...`~-,..............
.................././.../....,*`-,.....`-,....*`....,---......\...../...../..|..........```*~-,,,,
.................(............)`*~-,.....`*`.,-~*.,-*.......|.../..../..../...............\..........
..................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*.............|.,*...,*....|.................\.........
......................*,.........`-,....)-,..................,-*`...,-*.....(`-,..............\........
........................f`-,........`-,/...*-,___,,-~*.....,-*......|....`-,...............\.......
Post Your Reply
<CTRL+Enter> to submit
Please login to post a reply.

Wonder

Instance ID: 13539
www.betfair.com